ESSEN (dpa-AFX) - Volgens een enquête is een meerderheid van de werknemers in Duitsland voorstander van een snellere omschakeling van de industrie naar klimaatneutraliteit - maar de instemming is afgenomen ten opzichte van 2022. Dit is het resultaat van een enquête die de non-profit denktank Wittenberg Centre for Global Ethics (WZGE) heeft gehouden onder meer dan 2000 huidige en toekomstige werknemers. Volgens de WZGE werd de representatieve enquête uitgevoerd door het marktonderzoeksinstituut Infas quo. Het onderzoek, dat vrijdag werd gepubliceerd, werd uitgevoerd in opdracht van Stichting Eon.

Uit het onderzoek bleek dat 51 procent van de respondenten op dit moment een sneller tempo van structurele veranderingen in Duitsland als industriële locatie wil zien. In 2022 was dit nog 59 procent. In het onderzoek van februari 2024 zei 30 procent dat de snelheid van de transformatie gepast was (2022: 27 procent). Twee jaar geleden vond 14 procent van de respondenten dat de transformatie langzamer moest verlopen. Dit cijfer is sindsdien gestegen tot 19 procent.

Het behalen van klimaatdoelstellingen heeft onder werknemers iets aan belang ingeboet. Terwijl dit doel in 2022 nog steeds het belangrijkste was voor 20 procent van de respondenten, was het in 2024 nog maar de topprioriteit voor 15 procent. Daarentegen is het verminderen van sociale ongelijkheid nu het belangrijkste doel voor 18 procent van de respondenten. In 2022 had slechts 15 procent dit als belangrijkste doel genoemd. Het behoud van het concurrentievermogen is momenteel voor tien procent het belangrijkste sociale probleem. Twee jaar geleden was dit nog maar vijf procent.

Een positief effect van de klimaatneutrale transitie op de persoonlijke werkgelegenheidssituatie wordt door 37 procent van de respondenten gezien. In 2022 was dit 42 procent. Toen vreesde 14 procent negatieve effecten. Nu is dat 18 procent.

"De klimaatneutrale transformatie van Duitsland als industriële locatie kan alleen slagen samen met de werknemers," legt Stephan Muschick, directeur van de Eon Foundation, uit. Dit kan alleen slagen als er meer aandacht wordt besteed aan sociale egalisatie en het versterken van het concurrentievermogen./tob/DP/zb