BERLIJN (dpa-AFX) - In een controversieel debat in de Bondsdag hebben minister van Economische Zaken Robert Habeck, milieuminister Steffi Lemke (beiden Groenen) en andere vertegenwoordigers van de stoplichtcoalitie het besluitvormingsproces voorafgaand aan de kernuitstap verdedigd. Jens Spahn (CDU), plaatsvervangend fractievoorzitter van de CDU/CSU, uitte woensdag ernstige beschuldigingen.

"U hebt ons land ernstige schade berokkend met dit besluit om de kerncentrales tijdens de crisis te sluiten," zei Spahn, met name gericht aan het adres van de groene ministers. Habeck had een herziening voor onbepaalde tijd beloofd, maar verzuimde dit waar te maken en handelde volgens het motto "uitfasering van kernenergie, koste wat het kost". Ook Steffen Bilger (CDU), plaatsvervangend fractievoorzitter van de CDU/CSU, blijft vermoeden dat het publiek en het parlement bedrogen zijn. De woordvoerder voor klimaat- en energiebeleid van de AfD-parlementsfractie, Karsten Hilse, sprak van "groene communisten" en zei in verband met de sluiting van de kerncentrale: "Dit is sabotage en grenst aan verraad."

De controverse werd uitgelokt door een rapport in het tijdschrift "Cicero", volgens welke interne zorgen over de voor het volgende jaar geplande kernuitfasering in het voorjaar van 2022 zouden zijn onderdrukt in zowel het ministerie van Economische Zaken als het ministerie van Milieu - wat beide ministeries ontkennen. Een journalist had voor de rechtbank gevochten voor de vrijgave van de dossiers. De documenten zijn sindsdien beschikbaar gesteld aan andere media en de Bondsdag.

Na de aanval op Oekraïne door Duitslands belangrijkste gasleverancier Rusland in 2022, brak er een debat los over de nucleaire afbouw die gepland stond voor de jaarwisseling. De Groenen waren al lang tegen een levensduurverlenging, maar steunden uiteindelijk het door Habeck en de exploitanten van kerncentrales in september 2022 gepresenteerde concept van een tijdelijke operationele reserve voor twee van de laatste drie Duitse kerncentrales. De FDP was voorstander van een langere levensduur. Bondskanselier Olaf Scholz (SPD) sprak zich in oktober 2022 vervolgens uit voor voortzetting van de exploitatie van alle drie kerncentrales tot het voorjaar.

Habeck verdedigde de uitfasering van kernenergie. Alle onheilsprofetieën waren niet uitgekomen, kernenergie was niet vervangen door klimaatschadelijke kolencentrales, in plaats daarvan waren hernieuwbare energiebronnen uitgebreid. De reden voor de tijdelijk hoge energieprijzen was de afhankelijkheid van Russisch gas, dat vervolgens werd weggenomen. "Dit is de erfenis van de grote coalitie, dit is de erfenis van het ministerie van Economische Zaken van de door de CDU geleide regering." Hij herhaalde dat de situatie van het energiebeleid en de beoordelingen van de exploitanten van kerncentrales tussen het voorjaar en het najaar van 2022 waren veranderd.

Judith Skudelny, woordvoerder milieubeleid van de parlementaire FDP-fractie, benadrukte dat de beslissingen voorafgaand aan de definitieve kernuitfasering politiek waren. "We waren ons terdege bewust van de feitelijke randvoorwaarden en hebben die afgewogen." De FDP had dit anders gedaan dan de Groenen. Toch is het belangrijk voor de democratie dat "de schijn wordt gewekt dat de feiten verkeerd zijn voorgesteld". Over het algemeen had het ministerie van Milieu zich transparanter gedragen dan het ministerie van Economische Zaken, dat pas documenten vrijgaf na de succesvolle rechtszaak. Ze eiste "een beetje meer rust, een beetje meer objectiviteit" van de CDU/CSU.

Minister Lemke van Milieu herinnerde eraan dat de veiligheidsevaluatie van de Duitse kerncentrales was afgelopen en dat de EU-Commissie alleen toestemming had gegeven voor een tijdelijke voortzetting van de exploitatie. De staat had de aansprakelijkheid op zich moeten nemen in het geval van een langere exploitatie. "Dit risico konden we niet nemen", benadrukte ze. "Vecht voor je overtuigingen, die je meerdere keren hebt veranderd met betrekking tot kernenergie", eiste ze van de CDU/CSU. "Vecht voor uw behoeften. Maar doe dat alstublieft met een open geest en vertel de mensen wie voor uw plannen moet betalen en waar de kerncentrales moeten komen."/hrz/DP/men