BONN/BERLIN (dpa-AFX) - Steeds meer Duitse balkons worden uitgerust met zonnecellen. In de afgelopen jaren hebben zogenaamde balkoncentrales een ware hausse doorgemaakt, omdat ze zelfs voor huurders een relatief eenvoudige en betaalbare manier zijn om deel te nemen aan de energietransitie of gewoon te besparen op de elektriciteitskosten. Politici kijken ook naar plug-in zonnesystemen, zoals de apparaten correct worden genoemd. Er zijn echter nog enkele struikelblokken. Een blik op de status, ontwikkeling en toekomst

Dit is hoeveel balkoncentrales er zijn

Er zijn nu meer dan 400.000 plug-in zonne-energiesystemen in gebruik, volgens de marktregisters van het Bundesnetzagentur per 2 april. Alleen al in het eerste kwartaal werden er meer dan 50.000 systemen aan het register toegevoegd. In feite zullen beide cijfers waarschijnlijk nog hoger liggen, aangezien er enerzijds niet-geregistreerde systemen zijn en anderzijds systemen die op een later tijdstip geregistreerd kunnen worden. Ter vergelijking: negen maanden geleden - medio 2023 - waren er ongeveer 230.000 installaties geregistreerd als in bedrijf.

Noordrijn-Westfalen heeft de meeste installaties met meer dan 80.000, gevolgd door Beieren met meer dan 60.000 en Nedersaksen met meer dan 50.000. Voor Baden-Württemberg werden begin april net geen 50.000 installaties gemeld, maar de werkelijkheid zal ook hier waarschijnlijk hoger zijn. De verdeling volgt ruwweg de grootte van de deelstaten en de bevolking, met de stadsstaten en Saarland als hekkensluiters.

Zal de groei aanhouden?

De Duitse branchevereniging voor zonne-energie (BSW) gelooft dat het waarschijnlijk is "dat de vraag naar zonne-energietechnologie in 2024 globaal zal blijven toenemen", zegt directeur Carsten Kornig. De marktgroei, die in het verleden nog steeds driecijferig was, zal echter afvlakken. Het ligt in de aard der dingen dat dit niet oneindig herhaald kan worden. Daarnaast heeft onder andere de energiecrisis in verband met de aanvalsoorlog tegen Oekraïne recentelijk voor een bijzondere hausse gezorgd, die nu wat afneemt.

De verandering in de registratie van nieuwe balkoncentrales die rond de maandwisseling van kracht werd, zou enigszins kunnen helpen. "Net zoals elke onevenredige marktbelemmering de vraag afremt. Omgekeerd leidt bijna elke vermindering van bureaucratie tot een opleving van de vraag," zegt Kornig. "We zijn erg blij met de vereenvoudigde registratie van plug-in zonne-energieapparaten vanaf 1 april en verdere inspanningen van de federale regeringen om de bureaucratie te verminderen." Het Bundesnetzagentur heeft de registratie van balkon-energiecentrales in het marktregister per 1 april al vereenvoudigd en verwijst naar verdere geplande maatregelen in een gepland zonnepakket.

Zonnepakket wil bureaucratie verminderen - en loopt vast

Het federale kabinet had in augustus vorig jaar al een zonnepakket gelanceerd. Het omvat onder andere de vermindering van bureaucratische belemmeringen voor de uitbreiding van zonne-energie. Het pakket zit echter al maanden vast in parlementaire beraadslagingen. Het meest controversiële aspect is een gerichte vraag om belastinggeld van de binnenlandse zonne-energie-industrie - met het oog op de Chinese dumpingprijzen. De FDP wil hier niet in meegaan. Naast het zonnepakket onderhandelen de parlementaire fracties in de coalitie ook over een hervorming van de klimaatbeschermingswet, die ook controversieel is. Over beide projecten zou snel een akkoord bereikt kunnen worden.

"We hopen dat het zonnepakket I in april door de Bondsdag wordt aangenomen," zegt de BSW. Het wetsontwerp bevat een hele reeks maatregelen om de bureaucratie te verminderen, waaronder de bepaling dat balkoncentrales niet langer geregistreerd hoeven te worden bij de netbeheerder. Registratie in het marktregister van het Federaal Agentschap voor het Netwerk zal dan volstaan.

Vereenvoudigingen voor flatbezitters en huurders

De regering wil het ook eenvoudiger maken voor huiseigenaren en huurders om een balkoncentrale te installeren. Concreet gaat het om wijzigingen in het huurrecht en het appartementsrecht. Stroomopwekking met behulp van plug-in zonne-energie apparaten moet worden opgenomen in de catalogus van zogenaamde geprivilegieerde maatregelen. Dit zijn structurele veranderingen die niet zomaar kunnen worden geblokkeerd door verhuurders en verenigingen van huiseigenaren (WEG) - bijvoorbeeld verbouwingen voor toegankelijkheid, e-mobiliteit, inbraakbeveiliging en telecommunicatie.

Huisbazen en verenigingen van huiseigenaren moeten nog steeds inspraak hebben als het gaat om de manier waarop een plug-in zonne-installatie op het huis wordt geïnstalleerd. Maar of zo'n systeem überhaupt geïnstalleerd mag worden, is dan niet langer fundamenteel controversieel - er zou dus een recht op moeten zijn.

Volgens het Ministerie van Justitie is de installatie van een plug-in zonne-installatie tot nu toe over het algemeen een structurele verandering en is daarvoor een meerderheid van stemmen nodig op de vergadering van huiseigenaren. "In de praktijk kan het moeilijk zijn om de vereiste meerderheid te behalen", staat in het wetsontwerp.

Voor huurders is het volgende gepland: Tot nu toe was voor de installatie van een balkoncentrale toestemming van de verhuurder nodig - tenzij dit in het huurcontract was vastgelegd. In de toekomst zullen huurders kunnen eisen dat de huisbaas toestemming geeft voor noodzakelijke structurele veranderingen om het apparaat te installeren. Volgens het Ministerie van Justitie hebben huurders echter geen recht op toestemming als van de verhuurder redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij het plug-in zonneapparaat installeert. Het is echter niet duidelijk wat dit precies betekent, bekritiseerde de Duitse huurdersvereniging in een verklaring van de Bondsdag./ruc/DP/mis