Enerplus Corporation heeft productierichtlijnen gegeven voor het jaar 2024. Zoals eerder aangekondigd, verwacht Enerplus voor 2024 een gemiddelde jaarlijkse productie van ongeveer 64.000 vaten vloeistoffen per dag. Het bedrijf verwacht een jaarlijkse gemiddelde totale productie van ongeveer 99.000 BOE per dag. De vooruitzichten van het bedrijf voor 2024 zijn onderhevig aan wijzigingen als gevolg van de voltooiing van de transactie met Chord, die momenteel naar verwachting medio 2024 zal worden afgerond.

Het bedrijf heeft de productiebegeleiding voor het jaar 2023 herzien. De jaarlijkse productie is herzien van 94.500 tot 98.500 BOE per dag naar 98.000 tot 99.000 BOE per dag, wat neerkomt op een stijging van 2.000 BOE per dag in het midden. De jaarlijkse productie van vloeistoffen is herzien naar 60.500 tot 61.500 vaten per dag, van 58.500 tot 61.500 vaten per dag in het vorige bereik, wat neerkomt op een stijging van 1.000 vaten per dag in het midden.