Energy Absolute Public Company Limited kondigde voor het jaar 2021 een jaarlijks dividend aan van THB 0,30 (Dertig Satang) per aandeel, afkomstig van de niet-BOI ingehouden winsten. De totale betaling van het Jaarlijks Dividend bedraagt THB 1.119 miljoen, gelijk aan 41,89% van de nettowinst van de Enkelvoudige Jaarrekening. De Vergadering heeft ook goedgekeurd en besloten dat de "Record Date" zal zijn op 14 maart 2022 om het recht van de aandeelhouders te bepalen voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2022 en voor het ontvangen van het Jaarlijks Dividend voor het jaar 2021, dat zal worden betaald op 20 mei 2022.