ENDO Lighting Corporation heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 48.500 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 4.800 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 3.200 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 216,56.