Endeavour Silver Corp. kondigt aan dat huidig bestuurslid en voormalig Chief Financial Officer, Christine West, terugtreedt na haar aangekondigde pensionering in 2023.