Enbridge Inc. heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur een kwartaaldividend van $0,9150 per gewoon aandeel heeft vastgesteld, betaalbaar op 1 juni 2024 aan aandeelhouders die op 15 mei 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven. De hoogte van het dividend komt overeen met het dividend van 1 maart 2024.