ENB Financial Corp. heeft op 17 april 2024 een dividend in contanten over het tweede kwartaal van $0,17 per aandeel vastgesteld, waarmee het dividend dat in het eerste kwartaal van 2024 werd uitbetaald, gehandhaafd blijft. Het dividend is van toepassing op alle aandeelhouders die op 15 mei 2024 als aandeelhouders geregistreerd staan, en is betaalbaar op 14 juni 2024.

Aandeelhouders ontvangen $0,17 voor elk gewoon aandeel ENB Financial Corp. dat ze op de registratiedatum bezitten.