ENB Financial Corp. heeft vandaag, 19 april 2023, een dividend in contanten over het tweede kwartaal vastgesteld van $0,17 per aandeel, waarmee het in het eerste kwartaal van 2023 uitgekeerde dividend gehandhaafd blijft. Het dividend is van toepassing op alle aandeelhouders die op 15 mei 2023 in het aandelenregister zijn ingeschreven en is betaalbaar op 15 juni 2023.

Aandeelhouders zullen $0,17 ontvangen voor elk aandeel ENB Financial Corp. dat zij op de registratiedatum bezitten.