ENB Financial Corp. heeft op 18 oktober 2023 een dividend in contanten over het vierde kwartaal van $0,17 per aandeel aangekondigd, waarmee het dividend dat in het derde kwartaal van 2023 werd uitgekeerd, gehandhaafd blijft. Het dividend is van toepassing op alle aandeelhouders die op 15 november 2023 als aandeelhouders geregistreerd staan, en is betaalbaar op 15 december 2023.

Aandeelhouders ontvangen $0,17 voor elk gewoon aandeel ENB Financial Corp. dat ze op de registratiedatum bezitten.