ENB Financial Corp. heeft op 18 januari 2023 een dividend in contanten over het eerste kwartaal van $0,17 per aandeel vastgesteld, waarmee het dividend dat in het vierde kwartaal van 2022 werd uitgekeerd, wordt gehandhaafd. Het dividend is van toepassing op alle aandeelhouders die op 15 februari 2023 in het aandelenregister zijn ingeschreven en is betaalbaar op 15 maart 2023.

Aandeelhouders zullen $0,17 ontvangen voor elk aandeel ENB Financial Corp. dat zij op de registratiedatum bezitten.