ENB Financial Corp. heeft op 17 januari 2024 een dividend in contanten over het eerste kwartaal van $0,17 per aandeel vastgesteld, waarmee het dividend dat in het vierde kwartaal van 2023 werd uitgekeerd, gehandhaafd blijft. Het dividend is van toepassing op alle aandeelhouders die op 15 februari 2024 als aandeelhouders geregistreerd staan, en is betaalbaar op 15 maart 2024.

Aandeelhouders ontvangen $0,17 voor elk gewoon aandeel ENB Financial Corp. dat ze op de registratiedatum bezitten.