ENB Financial Corp. heeft op 19 oktober 2022 een dividend in contanten over het vierde kwartaal vastgesteld van $0,17 per aandeel, waarmee het dividend dat in het derde kwartaal van 2022 en het vierde kwartaal van 2021 werd uitgekeerd, wordt gehandhaafd. Het dividend is van toepassing op alle aandeelhouders die op 15 november 2022 in het aandelenregister zijn ingeschreven en is betaalbaar op 15 december 2022.