ENB Financial Corp. heeft op 20 oktober 2021 een contant dividend voor het vierde kwartaal vastgesteld van $ 0,17 per aandeel, een stijging van $ 0,01, of 6,3%, ten opzichte van het dividend dat in het vierde kwartaal van 2020 werd betaald, en handhaving van het dividend dat in het derde kwartaal van 2021 werd betaald. Het dividend is van toepassing op alle aandeelhouders die op 15 november 2021 als zodanig zijn geregistreerd, en is betaalbaar op 15 december 2021. Aandeelhouders ontvangen $ 0,17 voor elk aandeel ENB Financial Corp. dat zij op de registratiedatum in bezit hebben.