ENB Financial Corp. heeft op 20 april 2022 voor het tweede kwartaal een dividend in contanten van $ 0,17 per aandeel aangekondigd, waardoor het dividend dat in het eerste kwartaal van 2022 en het tweede kwartaal van 2021 werd uitbetaald, gehandhaafd blijft. Het dividend geldt voor alle aandeelhouders die op 13 mei 2022 als aandeelhouder geregistreerd staan, en is betaalbaar op 15 juni 2022. Aandeelhouders zullen $0,17 ontvangen voor elk aandeel ENB Financial Corp. dat zij op de registratiedatum in bezit hebben.