ENB Financial Corp. heeft voor het eerste kwartaal, 19 januari 2022, een contant dividend van $ 0,17 per aandeel aangekondigd, een stijging van $ 0,01, of 6,3%, ten opzichte van het dividend dat in het eerste kwartaal van 2021 werd uitgekeerd, en handhaving van het dividend dat in het vierde kwartaal van 2021 werd uitgekeerd. De beslissing om het dividend op het huidige niveau te handhaven is genomen om de kapitaalniveaus van het bedrijf te beschermen na twee jaar van verhoogde balansgroei. Het dividend is van toepassing op alle aandeelhouders die op 15 februari 2022 als zodanig geregistreerd staan, en is betaalbaar op 15 maart 2022. Aandeelhouders ontvangen $0,17 voor elk aandeel ENB Financial Corp. dat zij op de registratiedatum in bezit hebben.