Emperor Capital Group Limited maakt bekend dat tijdens de AVA de heer Poon Yan Wai volgens rooster is afgetreden als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, terwijl de heer Yu King Tin is gekozen als bestuurder en na afloop van de AVA optreedt als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder.