Emperor Capital Group Limited heeft een winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 31 maart 2023. Op basis van de voorlopige beoordeling van de laatste beschikbare financiële informatie van de Groep, verwacht de Groep een nettowinst van meer dan HKD 40,0 miljoen voor de zes maanden eindigend op 31 maart 2023 ("Periode"), vergeleken met een nettoverlies van HKD 35,0 miljoen voor dezelfde periode vorig jaar. Deze ommekeer is voornamelijk toe te schrijven aan een aanzienlijke vermindering met meer dan 70% op jaarbasis van de netto waardevermindering voor margeleningen en andere leningen en voorschotten van de Groep tijdens de Periode.