eMemory Technology Inc. geeft omzetrichtlijnen voor het eerste kwartaal van 2023. Voor het kwartaal verwacht het bedrijf een sequentiële daling van de groei in het eerste kwartaal van 2023 als gevolg van de scherpe daling van de bezettingsgraad van gieterijen, met name voor de gieterijen van het tweede en derde niveau.