Onder andere de overheid bekritiseert de buitensporige commissies, die nu onhoudbaar zijn gezien de bijna volledige digitalisering van betalingen; de illegale prijsafspraken, die het bedrijf en zijn gelijken zware boetes hebben opgeleverd; en de komst van succesvolle nieuwe spelers, met name Swile.

Dit heeft geleid tot een heuse beurscorrectie, af te lezen aan de marktkapitalisatie die in de afgelopen twaalf maanden met een derde is gedaald. De val is nog spectaculairder als je bedenkt dat de waardering is gedaald naar twintig keer de winst, terwijl deze de afgelopen jaren gemiddeld veertig keer de winst bedroeg.

Edenred behoudt echter een sterke positie — met zestig miljoen gebruikers en twee miljoen deelnemende handelaren — in een structureel zeer winstgevende bemiddelingsactiviteit, gesteund door de overheid in het kader van bedrijfssteunbeleid en geprezen door zijn gebruikers; daarnaast is er de gunstige wind van de stijgende rentevoeten.

In de afgelopen tien jaar heeft het bedrijf in totaal 5 miljard EUR aan vrije kasstroom gegenereerd. Hiervan is 3 miljard EUR geïnvesteerd in overnames en 1,5 miljard EUR uitgekeerd als dividend. Dit brengt ons, ondanks de intrinsieke kwaliteit van de activiteit, bij de twee punten die analisten van MarketScreener altijd hebben gestoord.

Ten eerste: de rendabiliteit van de externe groeiactiviteiten. Edenred, wiens omzet gemiddeld met 10 % per jaar is gegroeid over de afgelopen tien jaar, heeft altijd gepocht met sterke organische groei. De rendabiliteit van de 3 miljard EUR aan overnames lijkt dus erg bescheiden, en de defensieve aard van deze operaties is duidelijk.

Ten tweede, de dividendgroei — gemiddeld 3 % per jaar over de afgelopen tien jaar — die niet overeenkomt met de omzetgroei of de theoretisch herverdeelbare vrije kasstroom aan aandeelhouders. Dit roept vragen op, want hoewel allerlei cosmetische aanpassingen kunnen worden gebruikt om de financiële overzichten op te poetsen, zijn kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders — in de vorm van dividenden of aandeleninkoop — de echte graadmeter.