Overzicht

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.


Sterke punten

● Met een PER van 13.65 voor het lopende jaar en 10.76 voor het boekjaar 2022 zijn de waarderingsniveaus van het aandeel zeer goedkoop in termen van multiples.

● Het aandeel wordt gewaardeerd op 2021 à 0.26 maal de omzet, ofwel een zeer aantrekkelijke waarderingsniveaus in vergelijking met andere beursgenoteerde ondernemingen.

● 

● 

● 


Zwakke punten

● De verwachte ontwikkeling van de omzet suggereert een middelmatige groei in de komende jaren.

● 

● De rentabiliteit van de groep is relatief laag en vormt een zwakte.

● De omzetverwachtingen voor de afgelopen 12 maanden zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Analisten verwachten dat de omzet lager zal zijn dan ze een jaar eerder verwachtten.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten beperkt de mogelijkheden tot waardevermeerdering.

● 

● De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.