Ecolab Inc. kondigde de succesvolle inkoop aan van voldoende schone elektriciteit om 100% van haar Europese activiteiten van stroom te voorzien, dankzij de voltooiing van een windmolenparkproject met het wereldwijde hernieuwbare energiebedrijf Low Carbon. In 2022 sloten Ecolab en Low Carbon een overeenkomst voor de ontwikkeling van het windmolenpark Morknässkogen, gelegen aan de westkust van Finland in de buurt van de stad Vaasa. Het windmolenpark is nu volledig commercieel operationeel en de capaciteit van 30 MW zal jaarlijks ongeveer 100 GWh aan elektriciteit opwekken.

Dat is genoeg om 30.000 huizen van stroom te voorzien en 20.000 ton CO2e per jaar te vermijden. Door de stroom van het windmolenpark te betrekken, zal Ecolab 100% van de elektriciteit dekken die gebruikt wordt in al haar Europese vestigingen, waaronder 15 grote kantoren, 26 productiefaciliteiten en zeven RD&E centra. Met deze prestatie verhoogt het bedrijf haar wereldwijde inkoop van hernieuwbare elektriciteit naar 80%, wat een belangrijke stap betekent in Ecolab's streven naar 100% hernieuwbare elektriciteit wereldwijd in 2030, een belangrijk onderdeel van Ecolab's 2030 Impact Goals.