Ecolab Inc., een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid dat oplossingen en diensten biedt op het gebied van water, hygiëne en infectiepreventie om mensen en hulpbronnen die essentieel zijn voor het leven te beschermen, heeft vandaag bekendgemaakt erin te zijn geslaagd voldoende schone elektriciteit in te kopen om haar Europese vestigingen voor 100% van schone elektriciteit te voorzien, dankzij de voltooiing van een windmolenparkproject in samenwerking met Low Carbon, een internationale producent van duurzame energie.

In 2022 sloten Ecolab en Low Carbon een overeenkomst voor de ontwikkeling van het windpark Mörknässkogen, gelegen aan de westkust van Finland, nabij de stad Vaasa. Het windpark is nu volledig operationeel en zal met de capaciteit van 30 MW jaarlijks ongeveer 100 GWh aan elektriciteit gaan opwekken. Dat is voldoende om 30.000 huishoudens van stroom te voorzien en 20.000 ton CO2e per jaar te besparen.

Door de inkoop van de energie die door het windmolenpark wordt geproduceerd, beschikt Ecolab over voldoende capaciteit voor 100% dekking van de elektriciteitsbehoefte van al haar Europese vestigingen, met inbegrip van 15 grote kantoren, 26 productiefaciliteiten en zeven RD&E-centra. Hiermee verhoogt het bedrijf het aandeel duurzame energie in haar totale wereldwijde inkoop naar 80%, wat een aanzienlijke stap is in het streven van Ecolab om uiterlijk in 2030 wereldwijd 100% duurzame elektriciteit te gebruiken, hetgeen een belangrijk onderdeel is van de Impact Goals van Ecolab voor 2030.

“Wij zijn van mening dat echt duurzame bedrijven zowel hun financiële als milieudoelstellingen moeten waarmaken,” aldus Christophe Beck, Chairman en CEO van Ecolab. “Met deze mijlpaal bereiken we dat we in Europa alle energie die nodig is om onze vestigingen van stroom te voorzien en ons wagenpark te elektrificeren uit duurzame bron inkopen. Deze inspanningen ondersteunen onze voortdurende groei en ons vermogen om klanten van dienst te zijn, en brengen ons tegelijkertijd dichter bij onze Impact Goals voor 2030 en een 100% positieve toekomst.”

“Het verheugt ons zeer te zien dat het eerste Finse windproject van Low Carbon in gebruik wordt genomen. Dit een belangrijke mijlpaal in ons streven om de duurzame energiecapaciteit wereldwijd te verhogen,” aldus John Isherwood, Managing Director van Low Carbon. “De 10-jarige overeenkomst met onze Ecolab-partners voor de aankoop van energie onderstreept onze gedeelde visie voor een wereld die wordt aangedreven door duurzame energiebronnen en zal een cruciale bijdrage zal leveren aan de voorziening van schone, veilige energie in Finland.”

Deze nieuwste mijlpaal op het gebied van duurzame energie is een vervolg op de voortuitgang die Ecolab heeft geboekt in Noord-Amerika, waar het bedrijf in 2020 het niveau van 100% duurzame elektriciteit bereikte dankzij de investering in het windmolenpark Mesquite Star in Texas in 2018 en de investering in een lokaal gemeenschapsproject voor zonne-energie in Minnesota in 2015.

Nu de elektriciteitsnetten in de belangrijkste markten groener worden, maken de virtuele overeenkomsten voor de inkoop van energie van Ecolab in Noord-Amerika en Europa de transitie van het bedrijf naar elektrische voertuigen mogelijk. Ecolab maakte onlangs bekend dat het bedrijf haar inspanningen om haar wagenpark voor verkoop- en serviceactiviteiten in Noord-Amerika tussen nu en 2030 te elektrificeren heeft versneld.

De overeenkomsten voor de inkoop van energie en andere initiatieven van Ecolab zorgen ervoor dat het bedrijf op koers ligt om haar doelstellingen op het gebied van duurzame elektriciteit voor 2030 te realiseren. En daarmee ligt het bedrijf ruim voor op de richtlijnen die zijn vastgelegd in RE100, een internationaal initiatief van bedrijven waarbij Ecolab zich heeft aangesloten, met het streven om uiterlijk in 2050 voor 100% over te gaan op duurzame elektriciteit.

Ga voor meer informatie over de Impact Goals voor 2030 van Ecolab naar ecolab.com/corporate-responsibility/2030-impact-goals. Ga voor meer informatie over de inzet van Ecolab om haar activiteiten te verduurzamen naar ecolab.com/corporate-responsibility.

Over Ecolab

Ecolab (NYSE:ECL), een vertrouwde partner voor miljoenen klanten, is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid dat oplossingen en diensten biedt op het gebied van water, hygiëne en infectiepreventie om mensen en hulpbronnen die essentieel zijn voor het leven te beschermen. Ecolab bouwt voort op een eeuw aan innovatie en heeft een jaaromzet van USD 15 miljard, heeft meer dan 48.000 medewerkers in dienst en is actief in meer dan 170 landen verspreid over de hele wereld. Het bedrijf levert uitgebreide, wetenschappelijk onderbouwde oplossingen, datagestuurde inzichten en dienstverlening van wereldklasse om de voedselveiligheid te bevorderen, schone en veilige omgevingen in stand te houden en het gebruik van water en energie te optimaliseren. De innovatieve oplossingen van Ecolab verbeteren de operationele efficiëntie en duurzaamheid voor klanten in de voedingsmiddelen-, gezondheidszorg-, biowetenschappen-, horeca- en industriële sector.

www.ecolab.com

Volg ons op LinkedIn @Ecolab, Twitter @Ecolab, Instagram @Ecolab_Inc en Facebook @Ecolab.

Over Low Carbon

Low Carbon produceert op grote schaal duurzame energie om de klimaatverandering tegen te gaan. We bouwen aan een klimaatneutraal energiebedrijf om de planeet te beschermen voor toekomstige generaties. Dit cruciale doel spoort ons aan om resultaten te boeken voor onze gemeenschappen, investeerders en het milieu. Wij zijn al sinds jaar en dag een gecertificeerde B-Corporation en worden erkend als een gouden standaard vanwege onze impact op het milieu.

We investeren in, ontwikkelen en exploiteren projecten op het gebied van zonne-energie, windenergie, energieopslag en energie uit afval in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Noord-Amerika. We leveren een bijdrage aan de transitie van de wereld naar 100% duurzame energie door uiterlijk in 2030 voor 20 GW aan nieuwe capaciteit te creëren en te exploiteren.

We hebben momenteel wereldwijd meer dan 8 GW aan nieuwe duurzame energiebronnen in ontwikkeling.

Low Carbon heeft een missie: Together, we will power tomorrow.

https://www.lowcarbon.com/

(ECL-C)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.