De raad van bestuur van Ecolab Inc. heeft een regulier driemaandelijks dividend in contanten van $0,57 per gewoon aandeel vastgesteld, te betalen op 15 april 2024 aan aandeelhouders die op 19 maart 2024 bij kantoorsluiting in het aandelenregister zijn ingeschreven.