Ecolab Inc. heeft aangekondigd dat Barbara J. Beck zich niet herkiesbaar stelt voor de Jaarlijkse Vergadering, die wordt gehouden op 2 mei 2024.