Earth Tech Environment Public Company Limited heeft de Stock Exchange van Thailand op 12 maart 2024 geïnformeerd over de ondertekening van de Aandeelhoudersovereenkomst voor de 12 projecten voor industriële afvalenergiecentrales. Het bedrijf kondigde aan dat het op 22 april 2024 een aandelenkoopovereenkomst heeft gesloten met Gulf West to Energy Holdings Company Limited ("GWTE"), een dochteronderneming van Gulf Energy Development Public Company Limited, die 100% van de aandelen bezit, om gezamenlijk het project voor industriële afvalenergiecentrales te ontwikkelen. De ondertekening van een aandelenkoopovereenkomst tussen ETC en GWTE om deel te nemen in de investering in een 50.

00% aandeelhouderschap van Get Green Power Limited Company (GGP), de ontwikkelaar van 10 projecten voor industriële afvalenergiecentrales. Op 16 oktober 2023 werd een stroomafnameovereenkomst voor de duur van 20 jaar met de Provinciale Elektriciteitsautoriteit ondertekend. Omvang van de gecontracteerde stroomproductiecapaciteit 8 megawatt per project, totaal 80 megawatt (1 dochteronderneming: 1 project: 8 megawatt) Volgens de planning zullen alle projecten in 2026 voor commerciële exploitatie worden geopend.

De ondertekening van een overeenkomst voor de aankoop van aandelen tussen ETC en GWTE, samen met Westech Exponential Company Limited voor ETC om aandeelhouder te worden in 2 projecten voor elektriciteitscentrales voor industrieel afval onder Suntech Innovation Power Company Limited ("SIP") door de aankoop van aandelen voor kapitaalverhoging. Momenteel bezitten GWTE en WTX respectievelijk 51,00% en 49,0% van de aandelen in SIP. Na de bovengenoemde kapitaalverhoging zal het aandeelhouderschap van ETC, GWTE en WTX in SIP respectievelijk 33,00%, 34,00% en 33,00% bedragen.

De 2 industriële afvalcentrales onder SIP hebben een gecombineerde gecontracteerde elektriciteitsopwekkingscapaciteit van 16 megawatt. Op 15 oktober 2023 werd een stroomafnameovereenkomst voor een duur van 20 jaar met de provinciale elektriciteitsautoriteit ondertekend. Na de bovenstaande transacties zal de Groep in totaal 15 projecten hebben voor elektriciteitscentrales voor industrieel afval in Thailand die stroomafnameovereenkomsten hebben getekend met PEA onder het Fees-in-Tariff (FiT) model.

De gecontracteerde stroomproductiecapaciteit is 112,50 megawatt. De energiecentrales die door Earth Tech Environment Public Company Limited en haar dochterondernemingen worden geëxploiteerd, zijn opgezet met het doel om de energiezekerheid te verbeteren en prioriteit te geven aan milieubeheer, in lijn met het beleid van de regering om het probleem van industrieel afval in het land aan te pakken, terwijl ook de principes van milieubehoud worden nageleefd door de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren. Bovendien helpt de aanpak het afval te verminderen dat tijdens het productieproces ontstaat door het om te zetten in energie.

Dit initiatief biedt een belangrijke kans om een circulaire economie te bevorderen, in harmonie met het overkoepelende overheidsbeleid voor de Bio-Circulaire-Groene Economie of BCG. Als er verdere vooruitgang wordt geboekt in de projectontwikkeling, zal het bedrijf de details bekendmaken.