(Alliance News) - Hieronder volgt een opsomming van updates door Londense beursgenoteerde bedrijven, die woensdag zijn gepubliceerd en niet afzonderlijk door Alliance News zijn gemeld:

----------

AB Dynamics PLC - ontwerper, fabrikant en leverancier in Wiltshire van geavanceerde test-, simulatie- en meetproducten voor de transportmarkt - zegt dat de handel in de periode van zes maanden eindigend op 29 februari "positief" was en in lijn met de verwachtingen. Verwacht voor het eerste halfjaar een omzetgroei van 5% op jaarbasis tot GBP51 miljoen. "De groep blijft profiteren van de investeringen in de commerciële en operationele infrastructuur, die samen met de omzetgroei naar verwachting zullen leiden tot een verbeterde aangepaste operationele marge over dezelfde periode in boekjaar 2023," voegt AB Dynamics toe. Het vervolgt: "De groep heeft in de eerste helft van het jaar een sterke orderontvangst gerealiseerd en heeft een solide orderportefeuille, wat een goede zichtbaarheid biedt voor de tweede helft van het jaar. Het bestuur blijft erop vertrouwen dat de groep dit jaar verdere financiële en strategische vooruitgang zal boeken, waarbij de verwachtingen voor de prestaties van boekjaar 2024 in dit stadium ongewijzigd blijven."

----------

Verditek PLC - In Londen gevestigde producent van lichtgewicht zonnepanelen - Zegt dat de verkoop van de zonne-energieactiviteiten de steun krijgt van 95% van de aandeelhouders op de algemene vergadering. Bedrijf verkocht aan Verditek Solar Ltd, eigendom van Verditek's obligatiehouders, voor GBP528.340. Kondigt ook aan dat voorzitter David Willetts, Chief Executive Robert Richards en niet-uitvoerend bestuurder George Katzaros uit het bestuur zullen stappen en dat Bob Holt en John Charlton zullen worden benoemd. Holt was onlangs CEO van Revolution Beauty Group PLC. Holt zal Verditek helpen "om inschrijvers te werven voor 400 miljoen nieuwe gewone aandelen" tegen een prijs van 0,075p per aandeel, wat GBP300.000 zou opbrengen. Holt gaat ook een leningsovereenkomst aan met Verditek ter waarde van GBP300.000, waarvan GBP250.000 "binnenkort zal worden voorgeschoten om aan bepaalde uitstaande verplichtingen van het bedrijf te kunnen voldoen". Verditek zal binnenkort ook verdere details bekendmaken over een voorgestelde fondsenwerving om ongeveer GBP1,5 miljoen op te halen. Hiervoor is toestemming van de aandeelhouders nodig op een algemene vergadering. Een motie over een 100:1 aandelenconsolidatie zal ook aan de aandeelhouders worden voorgelegd. Het bedrijf merkt op dat het door de verkoop van de zonne-energieactiva nu een lege huls is. Het bedrijf is van plan zijn naam te veranderen in EARNZ PLC, wat staat voor Energy Advisory Regeneration Net Zero.

----------

Bradda Head Lithium Ltd - lithiumexploratiebedrijf dat zich richt op de VS - meldt de afronding van een landruil over niet-gepatenteerde lode-claims bij het Wikieup kleiproject in Arizona, VS. Bradda Head behoudt 66 nieuwe claims. "Bradda heeft op haar beurt 55 ongepatenteerde lode-claims overgedragen aan de dochteronderneming van Arizona Lithium, Big Sandy Inc. Het vervolgt: "Deze laatste ruil bevordert Bradda's blootstelling aan lithium-in-klay targets van hoge kwaliteit en breidt de portefeuille van het bedrijf van dit project van hoge kwaliteit verder uit. De nieuwe grond zal te zijner tijd worden verkend met geologische kartering en oppervlaktebemonstering op mogelijkheden, waarbij mogelijk later in het jaar prioritaire boordoelen zullen worden ontwikkeld."

----------

88 Energy Ltd - olie-exploratiebedrijf dat zich richt op Alaska - zegt dat de mobilisatiewerkzaamheden zijn voltooid en dat de voorbereidende tests voor de Hickory-1 ontdekkingsput "vergevorderd" zijn. "Er zijn twee flowtests gepland, één in de Upper SFS en één in de SMD-B reservoirs, die elk naar verwachting ongeveer tien dagen in beslag zullen nemen," aldus 88.

----------

East Star Resources PLC - Kazachstaans bedrijf dat zich richt op de exploratie en ontwikkeling van goud en koper - meldt de toekenning van de eerste exploratielicentie voor koperporfieren in het kader van de exploratiestrategie voor koperporfieren. Chief Executive Alex Walker zegt: "We zijn blij met onze eerste vergunning onder de nieuwe koperporfierstrategie, die in juni 2023 al een eerste locatiebezoek heeft ondergaan door niet-uitvoerend bestuurder Chris van Wijk. Het bezoek bevestigde een gemakkelijke toegang tot de locatie en hydrothermale alteratie in combinatie met een silicagelithocap die werd geïdentificeerd op satellietbeelden. We kijken ernaar uit om de grond in te gaan voor geologische kartering en grondmonsters om dit prospect verder te ontwikkelen en om ons desktopwerk op hoog niveau voor andere prospects in deze enorme en onderverkende mineraalgordel voort te zetten door gebruik te maken van de basisframeworks die door BHP zijn gedeeld als onderdeel van het Xplor-programma."

----------

Vinanz Ltd - bitcoin mijnbouwbedrijf met activiteiten in de VS en Canada - haalt GBP447.750 op tegen 12 pence per aandeel. Fondsen worden "voornamelijk gebruikt om de bekendheid van het bedrijf in de VS te vergroten met het oog op de OTCQB-notering". Vinanz voegt eraan toe: "Het bedrijf zal ook een deel van deze financiering gebruiken om onderzoeken te starten naar een mogelijke notering van Vinanz aandelen op Nasdaq. Deze onderzoeken bevinden zich nog in een vroeg stadium en er is geen garantie dat het bedrijf een notering op Nasdaq zal verkrijgen, maar als het daarin slaagt, zou dat onze blootstelling aan de handel voor Amerikaanse aandeelhouders moeten vergroten en de liquiditeit van de aandelen van het bedrijf kunnen verbeteren." Het bedrijf onderzoekt ook de mogelijkheid om aandelen in Frankfurt te verhandelen. Over de fondsenwerving voegt Vinanz toe: "Met deze financiering zullen nieuwe bitcoin-miners worden aangekocht die zullen worden toegevoegd aan onze bestaande vloot van miners in de VS en Canada. Met deze volgende aankoop van bitcoinminers wordt de eerste serie S21-miners van de volgende generatie aan de vloot van Vinanz toegevoegd."

----------

Nexxen International Ltd - in New York gevestigd reclametechnologiebedrijf, voorheen bekend als Tremor International Ltd - bereikt schikkingsovereenkomst en start een driejarig strategisch partnerschap met Alphonso Inc en LG Electronics Inc. Nexxen voegt toe: "De uitgevoerde schikkingsovereenkomst omvat een component in contanten en een commercieel strategisch partnerschap dat de geschillen oplost die ten grondslag liggen aan de klachten, waarmee de rechtszaak tussen de partijen wordt afgesloten." Het bedrijf legt uit dat Alphonso, een verbonden TV en cross-screen reclamebedrijf, Nexxen toegang geeft "om een deel van LG's premium [verbonden TV] inventaris te gelde te maken".

----------

EDX Medical Group PLC - In Cambridge, Engeland gevestigd bedrijf dat digitale diagnostische producten en diensten ontwikkelt voor de behandeling van kanker, hartziekten en infectieziekten - De raad van bestuur keurt de uitgifte goed van 13,0 miljoen aandelen tegen 12 pence per stuk, waarmee GBP1,6 miljoen wordt opgehaald als onderdeel van een inschrijving. "De inschrijving voltooit een fondsenwervingsronde die in totaal GBP5,7 miljoen heeft opgebracht tegen 12 pence per aandeel," aldus het bedrijf.

----------

Image Scan Holdings PLC - leverancier van röntgenscreensystemen in Loughborough, Engeland - meldt een tragere start van de handel in 2024 wat betreft omzet en orderontvangst. In januari bedroeg de orderportefeuille GBP611.000. Verwacht nu dat de resultaten voor het jaar "aanzienlijk" gericht zullen zijn op de tweede helft. Het bestuur en de grootste aandeelhouder zijn begonnen met het identificeren en analyseren van organisaties die potentiële partnerschappen en overnamemogelijkheden zouden kunnen bieden.

----------

ASA International Group PLC - microfinancieringsverstrekker in Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, West- en Oost-Afrika - Uitstaande leningenportefeuille stijgt met USD377 miljoen per 31 december, een stijging van 4% ten opzichte van oktober. "Alle operationele dochterondernemingen bereikten een inningsrendement van meer dan 90% en 12 landen bereikten een inningsrendement van meer dan 95%," voegt het bedrijf toe. De inningsefficiëntie in India verbeterde naar 97% in december 2023, vergeleken met 95% in oktober, legt ASA uit. Vooruitkijkend voegt ASA toe: "Hoewel de inflatie en gerelateerde FX-bewegingen de financiële prestaties van de operationele dochterondernemingen van de groep in USD-termen zullen blijven beïnvloeden, verwacht het bedrijf op basis van de positieve ontwikkelingen in H2 2023 dat het operationele klimaat voor haar klanten in de meeste markten in 2024 zal blijven verbeteren. Als gevolg hiervan verwacht het bedrijf dat de financiële prestaties in 2024 zullen blijven verbeteren ten opzichte van 2023."

----------

Animalcare Group PLC - Producent van diergeneesmiddelen in York, Engeland - Kondigt de verkoop aan van haar meerderheidsbelang in huisdiermicrochipbedrijf Identicare Ltd voor GBP24,9 miljoen in contanten. "Dit betekent een aanzienlijke kristallisatie van waarde voor het bedrijf en zijn aandeelhouders uit een niet-kernactiviteit en stelt het bedrijf in staat om zich te concentreren op groei in zijn farmaceutische diergezondheidsmarkt," aldus het bedrijf.

----------

Door Eric Cunha, nieuwsredacteur bij Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.