Volt Carbon Technologies Inc. en E-Power Resources Inc. zijn verheugd om aan te kondigen dat hun samenwerking geformaliseerd is door de ondertekening van een mineraalverwerkingsovereenkomst die ingaat op 25 oktober 2023 voor een periode van 5 jaar. Deze overeenkomst is gericht op het evalueren van de haalbaarheid van het gebruik van VCT's droge verwerkingstechnologie voor het verwerken van bulkmateriaal van EPR's Tetepisca eigendom van vlokgrafiet. Deze Preliminary Mineral Processing Agreement omvat verschillende aspecten van mineraalontwikkeling, waaronder ondersteuning bij de schatting van hulpbronnen, bulkmonstername en haalbaarheidsbeoordeling.

Monsters met grafiet worden uit het minerale eigendom van EPR gehaald en vervoerd naar de testfaciliteit van VCT in Scarborough, Ontario. Vervolgens zal VCT het grafietmateriaal verwerken tot grafietconcentraat. Onder deze mineraalverwerkingsovereenkomst zijn de ertsverwerkingskosten bij VCT vastgesteld op $50.000 per ton en omvatten zowel primaire als secundaire breekfasen, droge scheiding en laboratoriumanalyse.