Duskin Co., Ltd. heeft geconsolideerde winstvoorspellingen gedaan voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van 178.700 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 4.500 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 4.400 miljoen JPY en een winst per aandeel van 90,72 JPY.