FRANKFURT (dpa-AFX) - Duitse machine- en installatiebouwers zijn nog voorzichtiger over de Duitse economie dan halverwege het jaar. Andere punten van zorg zijn het gebrek aan geschoold personeel, de kostendruk en de regelgeving. Dit blijkt uit de actuele machinebouwbarometer van het accountants- en adviesbureau PwC Duitsland, die exclusief beschikbaar is voor het financiële persbureau dpa-AFX.

Volgens het onderzoek denkt nu meer dan de helft (54 procent) van de 150 ondervraagde bedrijven dat de Duitse economie zich negatief zal ontwikkelen. Bedrijven zijn echter niet zo sceptisch over de wereldeconomie: minder dan een derde gelooft in een wereldwijde neergang. Maar ook hier zijn de verwachtingen verslechterd.

Gemiddeld verwachten de ondervraagde bedrijven een omzetdaling in de industrie van 1,6 procent voor het lopende jaar - een nog grotere daling dan onlangs werd aangenomen.

De auteurs van het onderzoek schrijven echter dat de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de eigen bedrijven van de respondenten een sprankje hoop blijven bieden. Hier zijn ze optimistischer dan in de perceptie van de sector als geheel en verwachten ze een groei van gemiddeld 2,6 procent.

Naast de sombere groeiverwachtingen zijn er ook zorgen over de kosten. Bijna de helft van de bedrijven denkt dat de totale kosten zullen blijven stijgen, aldus de enquête.

Volgens de enquête zijn de belangrijkste obstakels voor groei voor Duitse fabrikanten van machines en installaties, naast de kostendruk, het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, politieke ontwikkelingen in het buitenland en de moeilijke regelgeving.

"Helaas hebben we momenteel te maken met een vervlechting van ongunstige factoren die elkaar versterken," zei Bernd Jung, leider van de praktijkgroep Industrial Manufacturing bij PwC Duitsland. "Vooral de veelvuldige vermelding van de moeilijke regelgeving zou tot nadenken moeten stemmen." Want als ondernemers zich te beperkt voelen in hun vrijheid van handelen, zijn veel van hun maatregelen vooral gericht op het veiligstellen van de status-quo. Dit gaat dan bijvoorbeeld ten koste van innovatie.

Met het oog op het tekort aan geschoolde arbeidskrachten willen bedrijven zeker tegenmaatregelen nemen. Vier van de tien respondenten zijn van plan om het aantal voltijdse werknemers in de komende twaalf maanden uit te breiden. De meerderheid (57 procent) wil het personeelsbestand echter gelijk houden. Gezien de demografische en economische ontwikkeling zal dit alleen al een uitdaging zijn, aldus het onderzoek. Digitalisering en automatisering alleen kunnen het tekort aan geschoold personeel niet oplossen, aldus Jung.

De Mechanical Engineering Barometer van PwC is het resultaat van een driemaandelijks panelonderzoek onder managers in de Duitse machine- en installatiebouw. Naast een beoordeling van de algemene economische ontwikkeling weerspiegelt het onderzoek de verwachtingen van bedrijven met betrekking tot centrale kengetallen zoals kosten, prijzen en investeringsvolumes. De enquêteperiode van de huidige barometer liep van 17 augustus tot 22 september./lfi/mis/men/he