Op 5 april 2024 diende DuPont de Nemours, Inc. een definitieve proxyverklaring in waarin om volmachten werd gevraagd en er bij de aandeelhouders op werd aangedrongen om tegen een aandeelhoudersvoorstel te stemmen, waarin de Raad van Bestuur werd gevraagd om het Bedrijfsbeleid inzake het terugvorderen van prestatiebeloningen zodanig aan te passen dat het van toepassing is op elke Bekende Leidinggevende Functionaris en om te verklaren dat gedrag - geen ernstig wangedrag - de toepassing van dat beleid in gang kan zetten. Ook moet de Raad van Bestuur de aandeelhouders in een EDGAR-bestand op de hoogte stellen van de resultaten van de beraadslagingen over het al dan niet annuleren of terugvorderen van aan NEO's betaalde, toegekende of toegekende beloningen, die Kenneth Steiner heeft ingediend op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de Onderneming die gepland staat voor 23 mei 2024.