Dream International Limited heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023. Voor de zes maanden wordt verwacht dat de nettowinst van de groep met niet minder dan 65% zal stijgen in vergelijking met de overeenkomstige periode in 2022.