Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. heeft voorgesteld om een dividend in contanten van RMB 17,8 (inclusief belasting) voor elke 10 aandelen uit te keren aan alle aandeelhouders van het bedrijf op basis van het totale aandelenkapitaal van het bedrijf op de datum van registratie van de aandelenuitkering. Dit voorstel zal ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd op de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf in 2023.