Dollarama is een belangrijke speler in de industrie van goedkope detailhandel. Dit Canadese bedrijf exploiteert 1.486 winkels, allemaal gehuurd met doorgaans 10-jarige contracten, wat een langetermijnzicht geeft op de financiële structuur. Dollarama heeft ook een meerderheidsbelang van 50,1 % in Central American Retail Sourcing, het moederbedrijf van Dollarcity, dat een vergelijkbaar model volgt en actief is in El Salvador, Guatemala, Colombia en Peru. Dollarcity heeft 440 winkels in deze landen.

Goedkope winkels op twee continenten (bron: Dollarama)

Dollarama's verkopen zijn voornamelijk verdeeld over twee grote productcategorieën. Ten eerste vertegenwoordigen verbruiksartikelen 44 % van de omzet, waaronder huishoudelijke producten, gezondheidszorg, dierbenodigdheden, snoep en dranken. Ten tweede omvatten algemene goederen 41 % van de inkomsten en omvatten ze een scala aan artikelen zoals feestartikelen, kantoorbenodigdheden, kunst- en ambachtelijke benodigdheden, kaarten, keukenartikelen, speelgoed, kleding, hardware, enz. Tot slot maken seizoensgebonden producten 15 % van de omzet compleet, zoals producten die worden verkocht tijdens feestdagen zoals Valentijnsdag, St. Patrick's Day, Halloween, Pasen, enz.

Het aandeel voedingsproducten is erg laag in vergelijking met de totale verkopen van Dollarama. Dit is het belangrijkste verschil tussen het goedkope detailhandelsmodel in Canada en dat in de Verenigde Staten, waar het aandeel voedingsproducten veel groter is. Hierdoor is het bedrijfsmodel niet hetzelfde als het Amerikaanse model, vandaar dat de groep zich vooral op haar nationale markt richt. Desondanks zit een deel van de leveranciers in de Verenigde Staten en China.

Model voor twee derde afhankelijk van goedkopere huismerken (bron: Dollarama)

Dollarama heeft sterke groeiambities. Het bedrijf is van plan het aantal winkels te verhogen tot 2.000 tegen 2031, terwijl Dollarcity mikt op 850 winkels tegen 2029. Deze uitbreiding zal plaatsvinden met behoud van een solide balans. De schuldratio bedraagt slechts 1,4 keer de EBITDA aan het einde van 2023, iets lager dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar (1,5 keer). Dit komt doordat het openen van een nieuwe winkel slechts een gemiddelde initiële investering van 920.000 dollar vereist. Aangezien de eerste twee exploitatiejaren doorgaans een solide omzet van 2,9 miljoen dollar en een sterke winstgevendheid genereren, beheert het bedrijf zijn schuldniveau effectief.

Lage kapitaalkosten zorgen voor een veel hoger rendement op investering dan bij concurrenten (bron: Dollarama)

Dollarama's winstgevendheid is uitzonderlijk in de sector van goedkope detailhandel. De nettomarge ligt regelmatig boven de 15 % en is sinds 2016 niet onder de 14 % gezakt. CEO Neil Rossy, sinds 2016 aan het roer en houder van iets meer dan 2,8 % van het kapitaal, speelt een grote rol in deze prestaties. Zijn recept omvat aanzienlijke schaalvoordelen en een uiterst efficiënt en goed geoptimaliseerd distributienetwerk. Bovendien ligt de vrije-kasstroommarge vaak ruim boven de 15 %. De contante winst bedroeg 906 miljoen dollar in 2022 en 712 miljoen dollar aan het einde van het recent afgesloten boekjaar 2023. Deze worden gebruikt om de groei van het bedrijf te financieren en dividenden uit te keren. Het dividend, hoewel relatief bescheiden, neemt al meer dan 10 jaar gestaag toe, terwijl aandeleninkoopprogramma's het aantal aandelen met bijna 47 % hebben verminderd sinds 2014. Deze positieve elementen rechtvaardigen een hoge waardering, met een koers/winst-verhouding van 26,7 voor het boekjaar 2024 (afsluiting in januari), slechts één punt lager dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. De verwachte winsten voor 2025 worden gewaardeerd met een veelvoud van 23,4.

Zeer solide rendement voor aandeelhouders, zij het tegen een lager tempo tussen 2019 en 2021 (bron: Dollarama)

Ondanks het feit dat de detailhandel traditioneel weinig aantrekkelijk is, vaak door gebrek aan aantrekkelijke vooruitzichten en bedrijfskwaliteit, onderscheidt Dollarama zich als uitzondering. Het bedrijfsmodel is zeer winstgevend en de toekomstperspectieven zijn solide en consistent. Het leiderschap van het bedrijf is een troef, vooral omdat het zelf ook aandelen bezit. Bovendien wordt Dollarama, hoewel de mogelijkheden om prijzen te verhogen vrijwel nihil zijn in deze markt, aangezien het bedrijf zich juist richt op een lageprijsmodel, niet benadeeld door inflatie en heeft het uitstekende marges laten zien in de afgelopen twee boekjaren. Integendeel: inflatie kan worden beschouwd als een voordeel omdat het consumenten aanzet om naar de winkels van de groep af te zakken. Ten slotte moet worden opgemerkt dat de winstgroei van Dollarama bijna uitsluitend gebaseerd is op de uitbreiding van het aantal winkels, zoals blijkt uit de onderstaande tabel.

Evolutie van de belangrijkste indicatoren (bron: Dollarama)