Op 2 oktober 2023 diende DMK Pharmaceuticals Corporation een voorlopige proxyverklaring in waarin om volmachten werd gevraagd en de aandeelhouders werden opgeroepen om tegen de volgende aandeelhoudersvoorstellen te stemmen: (1) het verzoek aan de Raad van Bestuur om alle noodzakelijke wijzigingen in de bestuursdocumenten en het beleid van de onderneming goed te keuren om stemovereenkomsten in verband met de uitgifte van nieuwe aandelen te verbieden, behalve als de uitgifte uitsluitend is gestructureerd om een quorum te behalen, (2) het verzoek aan de Raad van Bestuur om alle noodzakelijke wijzigingen in de bestuursdocumenten en het beleid van de onderneming goed te keuren zodat slechts één stem per uitgegeven aandeel is toegestaan, behalve als de uitgifte uitsluitend is gestructureerd om een quorum te behalen, (3) het verzoek aan de Raad van Bestuur om alle noodzakelijke wijzigingen in de bestuursdocumenten en het beleid van de onderneming goed te keuren zodat slechts één stem per uitgegeven aandeel is toegestaanbestuursdocumenten en -beleid goed te keuren, zodat slechts één stem per uitgegeven aandeel is toegestaan, behalve als de uitgifte uitsluitend is bedoeld om een quorum te behalen, (3) de Onderneming te verzoeken om de statuten te wijzigen, zodat goedkeuring van de aandeelhouders vereist is voor het vaststellen of wezenlijk wijzigen van management incentive plannen, (4) de Onderneming te verzoeken om de statuten te wijzigen, zodat bestuurders in niet-betwiste verkiezingen die geen meerderheid van de stemmen voor hun verkiezing behalen uit de Raad worden gezet, en (5) de Onderneming te verzoeken om de statuten te wijzigen, zodat de opzeggingsbepalingen van de Onderneming?bepalingen inzake kennisgeving aan aandeelhouders een afspiegeling zijn van de federale bepalingen inzake kennisgeving op jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen, ingediend door Jerald Hammann op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf.