Discovery Silver Corp. kondigt aan dat het zijn milieueffectrapportage voor zijn Cordeo zilverproject in de staat Chihuahua, Mexico, formeel ter evaluatie heeft ingediend. De indiening is gedaan bij Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de federale overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het evalueren van MIA aanvragen.

De MIA is een van de belangrijkste vergunningen die vereist zijn voor de ontwikkeling van Cordero en omvat uitgebreide sociale en milieuwerkprogramma's die sinds 2020 door het team van het bedrijf in Mexico zijn voltooid, in combinatie met meerdere beoordelingen door externe consultants. De indiening wordt ondersteund door uitgebreide milieu- en sociale basisbeoordelingen en schetst gedetailleerde plannen voor de verantwoorde en duurzame ontwikkeling van het Cordero-project. Het bedrijf kijkt ernaar uit om op deze inspanningen voort te bouwen door middel van uitgebreide sociale programma's tijdens de ontwikkeling en de exploitatie en om de duurzame voordelen te realiseren die gepaard gaan met een omvangrijk personeelsbestand van meer dan 1000 werknemers tijdens de bouwfase en langdurige directe werkgelegenheid van 900 mensen wanneer de uitbreiding van fase twee voltooid is.

Naar verwachting zal een groot deel van de werknemers afkomstig zijn uit lokale gemeenschappen in de gemeente Parral, gezien de reeds aanzienlijke aanwezigheid van de mijnbouwindustrie in de regio en het bestaan van een technische universiteit die zich richt op de mijnbouw in de stad Parral. De ontwikkeling en exploitatie van Cordero zal ook aanzienlijke zakelijke kansen op lange termijn creëren voor lokale, regionale en nationale dienstverleners en leveranciers bij wat een van de grootste mijnbouwprojecten in Mexico zal worden. In totaal zal er gedurende de levensduur van de mijn naar verwachting USD 4 miljard aan goederen en diensten lokaal in Mexico worden ingekocht.

Dit biedt de mogelijkheid om de toeleveringsketens voor kritieke strategische mijnen in Mexico uit te breiden, met het potentieel voor grote hoeveelheden langetermijnconcentraat voor Mexicaanse smelterijen. Bovendien zal het Project naar verwachting meer dan USD 1,2 miljard aan directe mijnbouwbelastingen en royalty's aan de Mexicaanse regering bijdragen. Samen vormen deze voordelen een sterke basis voor overheidssteun voor langetermijninvesteringen in de verantwoorde ontwikkeling van Cordero ten gunste van alle belanghebbenden.

Het bedrijf zet zich ook in om wereldwijde best practice-normen toe te passen voor het beheer van zijn milieuprogramma's gedurende de levensduur van het project. Een weerspiegeling van deze toewijding is de recente ontvangst van het milieukwaliteitscertificaat dat is uitgegeven door de federale advocaten voor milieubescherming (PROFEPA) als erkenning voor de naleving van het nationale milieuauditprogramma door het bedrijf.