Discovery Silver Corp. heeft de resultaten bekendgemaakt van de laatste 26 boringen van haar fase 2 boorprogramma op haar zilverproject Cordero (Cordero of het Project) in de staat Chihuahua, Mexico. Deze boringen bestonden uit verbeterings- en uitbreidingsboringen van de PEA-put en uitbreidingsboringen van de 2021 resource pit.

De boringen zullen worden gebruikt ter ondersteuning van een Pre-Feasibility Study (PFS) die voor begin 2023 is gepland. De onderneming is ook verheugd om een update te geven van haar lopende exploratieprogramma voor de doelstellingen van het gehele terrein. Deze laatste reeks boringen in fase 2 was gericht op twee hoofdgebieden: 1) verbetering en uitbreiding van de PEA-open put; en 2) uitbreiding van de bron op diepte in het noordoosten van de afzetting.

De resultaten zullen worden verwerkt in een bijgewerkte bron en PFS, die in het eerste kwartaal van 2023 klaar moeten zijn. Uitbreidingsboringen in de PEA-startput (Pozo de Plata-zone) bevestigen nog steeds de uitstekende continuïteit van hoogwaardige mineralisatie aan de oppervlakte. De belangrijkste resultaten zijn 58,3 m van 208 g/t AgEq1 uit 78,1 m, 48,3 m van 231 g/t AgEq1 uit 147,6 m (beide resultaten uit C22-614) en 50,0 m van 109 g/t AgEq1 uit 140,0 m (C22-613).

Boringen onder de PEA-put in het noordoosten van de afzetting leverden een aantal uitstekende onderscheppingen op die het potentieel voor uitbreiding van de open put voor de komende PFS benadrukken. Voorbeelden hiervan zijn 61,1 m van 123 g/t AgEq1 ongeveer 50 m onder de PEA-put in hole C22-637, 65,3 m van 121 g/t AgEq1 ongeveer 100 m onder de PEA-put in hole C22-615 en 46,7 m van 108 g/t AgEq1 ongeveer 100 m onder de PEA-put in hole C22-645. De boringen blijven succesvol in het aantonen van de continuïteit van de mineralisatie onder de beperking van de vindplaats en benadrukken het potentieel voor uitbreiding van de vindplaats op diepte in het noordoosten van de afzetting.

In de South Corridor werd met C22-644 een brede zone van hoogwaardige mineralisatie ontdekt die begint aan de rand van de vindplaats en 124,7 m van 111 g/t AgEq1 terugbracht. Dit deel van de afzetting was eerder gemodelleerd als afval. In de noordelijke corridor onderschepte C22-634 42,2 m van 201 g/t AgEq1 ongeveer 20 m onder de rand van de vindplaats.

Boringen blijven ook brede mineraalzones op grote diepte ontdekken die correleren met de diepe aanvoerstructuren van het gemineraliseerde systeem in Cordero. Voorbeelden van de boringen in dit persbericht zijn C22-637, die 86,4 m van 120 g/t AgEq1 uit 716,4 m heeft opgeleverd en C22-625, die 40,6 m van 97 g/t AgEq1 uit 721,1 m heeft opgeleverd. Dit boorprogramma en alle voorgaande boringen zijn samengevat in onderstaande tabel.

De boringen voor de haalbaarheidsstudie zijn reeds begonnen en zullen bestaan uit technische boringen, boringen om de hulpbronnen te verbeteren en boringen gericht op de uitbreiding van de PFS-open put. Het totale aantal meters dat in het kader van het boorprogramma voor de haalbaarheidsstudie zal worden geboord, zal worden vastgesteld na voltooiing van de PFS.