Deze werden zeer goed ontvangen door de markt, en met reden: de omzet steeg met 19 % en de contante winst - of vrije kasstroom - met 36 % in 2023, terwijl de financiële hefboom aanzienlijk afnam.

De organische groei bedroeg 8 %. Dat is aanzienlijk minder dan vorig jaar, maar we moeten eraan herinneren dat de prestatie van toen voortvloeide uit een uitzonderlijke context van economisch herstel na de pandemie: de vergelijkingsbasis is dus niet helemaal legitiem.

Diploma is een van de weinige succesvolle "roll-ups", zeg maar een seriematige overnemer. Al de winsten worden geïnvesteerd in een goed uitgevoerde externe groeistrategie, zonder overmatig beroep te doen op kapitaalverhogingen of hefboomeffecten.

In de afgelopen vijftien jaar zijn de verkoop en de winst van de groep gemiddeld met 15 % per jaar gestegen. Dit heeft geleid tot een beurskapitalisatie die meer dan tien keer zo groot is als in die periode.

Niet alles is echter perfect: de winstgevendheid is de afgelopen vier jaar sterk gedaald, terwijl de winst per aandeel stagneert. De wet van de grote getallen zal het komende decennium waarschijnlijk moeilijker maken dan het vorige, omdat het allicht moeilijker zal zijn om grote overnames rendabel te maken.

Deze elementen zijn de markt niet ontgaan, die de waardering van de groep heeft aangepast naar 18 keer de operationele winst, in lijn met het tienjarig gemiddelde. Het management lijkt dit volkomen aanvaardbaar te vinden aangezien het in maart van dit jaar een kapitaalverhoging heeft doorgevoerd op dezelfde niveaus, net als drie jaar geleden.