Op 3 mei 2024 diende John Chevedden een vrijgestelde verklaring in waarin h? om volmachten verzocht en er b? de aandeelhouders van Devon Energy Corporation op aandrong om op de jaarl?kse aandeelhoudersvergadering van het bedr?f voor een aandeelhoudersvoorstel te stemmen, namel?k om 'zeggenschap over de beloning' in te voeren.