Devon Energy Corporation heeft een vast plus variabel dividend vastgesteld van $0,35 per aandeel, betaalbaar op 28 juni 2024, aan aandeelhouders die op 14 juni 2024 bij kantoorsluiting in het aandelenregister staan ingeschreven. De
dividenduitkering bestaat uit een vast dividend van $0,22 per aandeel en een variabele uitkering van $0,13 per aandeel.