Op 26 april 2024 kondigde Delta Air Lines, Inc. aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van As You Sow, namens het LongView LargeCap 500 Index Fund dat het bedrijf een beleid voor niet-inmenging (Beleid) moet aannemen en bekendmaken dat de rechten op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen in haar activiteiten handhaaft, zoals weergegeven in de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over fundamentele beginselen en rechten op het werk. Het beleid moet een toezegging bevatten van: Niet-inmenging wanneer werknemers een vakbond willen oprichten of zich bij een vakbond willen aansluiten, en een verbod op het ondernemen van actie om dit recht te ondermijnen of werknemers onder druk te zetten om geen vakbond op te richten of zich niet bij een vakbond aan te sluiten; Te goeder trouw en tijdig collectief onderhandelen als werknemers een vakbond oprichten of zich bij een vakbond aansluiten; De hoogste norm handhaven wanneer nationale of lokale wetgeving afwijkt van internationale normen op het gebied van mensenrechten; Processen definiëren om praktijken die in strijd zijn met het Beleid te identificeren, voorkomen, verantwoorden en verhelpen. Daarnaast drong het bedrijf er bij de aandeelhouders op aan om tegen het aandeelhoudersvoorstel te stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gepland staat voor 20 juni 2024.