De.mem heeft aangekondigd dat het een nieuw contract heeft getekend voor de levering van een waterzuiveringsinstallatie, met een waarde van ongeveer AUD 1,4 miljoen aan inkomsten. Het merendeel van de inkomsten zal naar verwachting in het kalenderjaar 2023 worden erkend. Volgens het contract zal De.mem een waterzuiveringssysteem ontwerpen, bouwen en in bedrijf stellen dat op een mijnbouwlocatie zal worden ingezet.

De nieuwe installatie zal moderne membraantechnologie en andere waterbehandelingsprocessen omvatten. De uitvoering van de opdracht begint met onmiddellijke ingang en de voltooiing wordt verwacht in het midden van het kalenderjaar 2023.