Op 19 oktober 2022 heeft Datronix Holdings Limited de Nieuwe Hoofdleveringsovereenkomst met Datatronics Romoland gesloten, op grond waarvan de Groep is overeengekomen magnetische componenten te verkopen en/of te leveren en Datatronics Romoland is overeengekomen magnetische componenten te kopen onder in wezen dezelfde voorwaarden als die in de Bestaande Hoofdleveringsovereenkomst voor een termijn van drie jaar die eindigt op 31 december 2025. Prijsbeleid: De verkoopprijzen van de magnetische componenten onder de Nieuwe Hoofdleveringsovereenkomst moeten worden overeengekomen tussen de Groep en Datatronics Romoland. De Groep zal de verkoopprijs van de door Datatronics Romoland benodigde magnetische componenten vaststellen overeenkomstig het prijsbeleid van de Groep, waarbij rekening is gehouden met de engineeringinspanningen, grondstoffen, arbeidsvaardigheden en tijd die ermee gemoeid zijn, onder normale commerciële voorwaarden en op arm's length basis.

De Groep heeft een voorkeursrecht gekregen, zodat Datatronics Romoland de magnetische componenten alleen van derden mag betrekken als de Groep de bestelling niet aanvaardt, mits de voorwaarden niet gunstiger zijn dan die welke aan de Groep worden aangeboden. Betalingsvoorwaarden: De Groep biedt verkoop op krediet aan Datatronics Romoland met een betalingstermijn van 30 dagen, terwijl de betalingstermijn die aan andere onafhankelijke derden-klanten van de Groep wordt aangeboden varieert van 30 tot 90 dagen. De betalingsvoorwaarden en andere voorwaarden van de door de Groep aangeboden Voortgezette Verbonden Transacties zijn niet minder gunstig voor de Groep dan die welke worden aangeboden aan andere onafhankelijke derden-klanten van de Groep.

Voorwaarde: De Nieuwe Hoofdleveringsovereenkomst is afhankelijk van goedkeuring door de Onafhankelijke Aandeelhouders tijdens de SGM overeenkomstig de vereisten van het Beursreglement.