Datronix Holdings Limited maakt bekend dat de heer Siu Ronald, een uitvoerend bestuurder en de vice-voorzitter van de Vennootschap is benoemd tot lid van het remuneratiecomité van de Vennootschap met ingang van 7 maart 2023. Na voornoemde benoeming bestaat het Remuneratiecomité uit vijf leden, drie onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders namelijk de heer Chung Pui Lam (voorzitter van het Remuneratiecomité), de heer Lee Kit Wah en de heer Wong Wah Sang Derek, en twee uitvoerende bestuurders namelijk de heer Siu Paul Y. en de heer Ronald Siu.