Datronix Holdings Limited heeft winstvoorspellingen gedaan voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. Voor het jaar eindigend op 31 december 2023 zal de Groep naar verwachting een verlies toerekenbaar aan aandeelhouders van de Vennootschap lijden van meer dan HKD 20 miljoen, vergeleken met een nettowinst van HKD 28 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2022.