Datronix Holdings Limited heeft winstverwachtingen gegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022. De Groep zal naar verwachting een verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de onderneming lijden van meer dan 17 miljoen HKD voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022, vergeleken met een nettoverlies van 11 miljoen HKD dat voor de overeenkomstige periode in 2021 werd opgetekend.