Datronix Holdings Limited heeft een winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021. Verwacht wordt dat de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021 een verlies zal lijden dat kan worden toegerekend aan de aandeelhouders van de Vennootschap van meer dan HKD 10 miljoen, in vergelijking met een nettoverlies van HKD 7 miljoen voor de overeenkomstige periode in 2020.