Datronix Holdings Limited heeft tijdens de bestuursvergadering van 19 augustus 2021 besloten een interim-dividend van HKD 0,01 (2020: HKD 0,01) per aandeel vast te stellen, in totaal HKD 3.200.000 (2020: HKD 3.200.000) met betrekking tot de zes maanden eindigend op 30 juni 2021, aan de aandeelhouders wier namen voorkomen in het register van leden van de Vennootschap op 17 september 2021.