DATA HORIZON CO., LTD. heeft de prognose van de geconsolideerde financiële resultaten voor het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2023 herzien. Voor de periode verwacht het bedrijf een geconsolideerde omzet van JPY 4.410 miljoen. Geconsolideerde bedrijfswinst JPY (498) miljoen. Winst voor de periode toerekenbaar aan
eigenaars van de moedermaatschappij JPY (644) miljoen. Geconsolideerde winst over de periode per aandeel JPY (52,95).